8A sala 8B sala 8C sala
  PONIEDZIAŁEK 1 08:00-08:45 j. angielski (gr. 2) 21 j. niemiecki (gr.1)/ j. angielski (gr. 2) 22 21 Matematyka 23
  2 08:55-09:40 W-F (dziewczęta/ chłopcy) 39 28 W-F (dziewczęta/ chłopcy) 39 28 W-F (dziewczęta/chłopcy) 39 28
  3 09:55-10:40 Informatyka (gr.1) / j. niemiecki (gr 2) 29 21 j.angielski (gr.1) / j. niemiecki (gr.2) 4 21 Język Polski 37
  4 10:50-11:35 Biologia 24 Historia 19 Fizyka 18
  5 11:45-12:30 Matematyka 23 Język Polski 22 Historia 19
  6 12:50-13:35 Język Polski 36 Matematyka 23 Chemia 24
  7 13:50-13:35 Historia 19 Religia 37 Język niemiecki 21
  8 14:45-15:30 Język niemiecki (gr. 1) 21        
  9              
  10              
                   
  WTOREK 1 08:00-08:45 W-F (chłopcy) 39 28 W-F (chłopcy) 39 28 W-F (chłopcy) 39 28
  2 08:55-09:40 J. niemiecki (gr.1)/ Informatyka (gr. 2) 3 29 J.angielski (gr.1)/ Informatyka (gr.2) 19 29 Matematyka 23
  3 09:55-10:40 Język Polski 22 Fizyka 18 Język Polski 36
  4 10:50-11:35 Fizyka 18 Język Polski 36 Wiedza o społeczeństwie 20
  5 11:45-12:30 Matematyka 23 Geografia 18 Język angielski 21
  6 12:50-13:35 Wiedza o społeczeństwie 19 Matematyka 23 Biologia 24
  7 13:50-14:35 Religia 37 Godzina wychowawcza 22 Informatyka 29
  8 14:45-15:30 W-F (dziewczęta) 28 W-F (dziewczęta) 28 W-F (dziewczęta) 28
  9              
  10              
                   
  ŚRODA 1 08:00-08:45 J.angielski (gr.2) 21 J.angielski (gr.2) 21 ______  
  2 08:55-09:40 J.angielski (gr.1)/ J. niemiecki (gr.2) 36 21 J. niemiecki (gr.2) 21 Matematyka 23
  3 09:55-10:40 Język Polski 21 Matematyka 23 J.niemiecki 4
  4 10:50-11:35 Matematyka 23 Historia 19 Chemia 24
  5 11:45-12:30 Chemia 24 Wiedza o społeczeństwie 19 Język Polski 37
  6 12:50-13:35 Historia 19 Język Polski 23 Edukacja dla bezpieczeństwa 18
  7 13:50-13:35 Edukacja dla bezpieczeństwa 18 Chemia 24 Religia 37
  8 14:45-15:30 W-F (chłopcy) 28 W-F (chłopcy) 28 W-F (chłopcy) 28
  9              
  10              
                   
  CZWARTEK 1 08:00-08:45 W-F (dziewczęta) 28 W-F (dziewczęta) 28 W-F (dziewczęta) 28
  2 08:55-09:40 Matematyka 38 J. niemiecki (gr.1) 21 Matematyka 23
  3 09:55-10:40 Wiedza o społeczeństwie 19 Biologia 24 Fizyka 18
  4 10:50-11:35 Język Polski 23 Matematyka 23 Język Polski 37
  5 11:45-12:30 Geografia 19 Język Polski 22 Język angielski 18
  6 12:50-13:35 J.angielski (gr.1)/ J.niemiecki (gr.2) 18 21 Informatyka (gr.1)/ J.niemiecki (gr.2) 29 21 Historia 19
  7 13:50-13:35 Chemia 24 Religia 38 Geografia 18
  8 14:45-15:30 W-F (chłopcy) 28 W-f (chłopcy) 28 W-F (chłopcy) 28
  9              
  10              
                   
  PIĄTEK 1 08:00-08:45 ______   J.niemiecki (gr.1) 21 ______  
  2 08:55-09:40 J. niemiecki (gr.1) 21 Wiedza o społeczeństwie 19 Matematyka 23
  3 09:55-10:40 Godzina Wychowawcza 24 Język Polski 37 Język Polski 4
  4 10:50-11:35 Język Polski 22 Fizyka 18 J.niemiecki 4
  5 11:45-12:30 Fizyka 24 Matematyka 23 Wiedza o społeczeństwie 19
  6 12:50-13:35 Matematyka 38 Chemia 24 Religia 36
  7 13:50-13:35 Religia 22 Edukacja dla bezpieczeństwa 21 Godzina Wychowawcza 23
  8 14:45-15:30 W-F (dziewczęta) 28 W-F (dziewczęta) 28 W-F (dziewczęta) 28
  9              
  10              

 

  7A sala 7B sala 7C sala
  PONIEDZIAŁEK 1 08:00-08:45 _______   ______   _______  
  2 08:55-09:40 Biologia 24 Matematyka 38 Matematyka 23
  3 09:55-10:40 Matematyka 38 Biologia 24 Historia 19
  4 10:50-11:35 Język Polski 22 Język Polski 36 J. niemiecki 20
  5 11:45-12:30 Informatyka (gr.1)/ niemiecki (gr.2) 29 21 Niemiecki (gr. 1)/ Niemiecki (gr. 2) 3 21 W-F 28
  6 12:50-13:35 Fizyka 18 Historia 19 Język Polski 22
  7 13:50-13:35 Plastyka 20 Fizyka 18 Chemia 24
  8 14:45-15:30 Niemiecki (gr.1)/ Informatyka (gr. 2) 19 29 J. angielski (gr. 1)/ Informatyka (gr. 2) 22 29 Religia 24
  9              
  10              
                   
  WTOREK 1 08:00-08:45 J. angielski (gr. 2) 21 J. niemiecki (gr.1)/ J. angielski (gr. 2) 18 21 Matematyka 23
  2 08:55-09:40 Język Polski 36 Język Polski 22 Fizyka 18
  3 09:55-10:40 W-F 28 Matematyka 38 Język Polski 20
  4 10:50-11:35 Historia 19 W-F 28 W-F 28
  5 11:45-12:30 Matematyka 38 Historia 19 Biologia 24
  6 12:50-13:35 Religia 36 Godzina Wychowawcza 21 Geografia 18
  7 13:50-14:35     Geografia 18 Historia 19
  8 14:45-15:30            
  9              
  10              
                   
  ŚRODA 1 08:00-08:45 J. niemiecki (gr.1) 18 J. angielski (gr.1) 19 Matematyka 23
  2 08:55-09:40 Język Polski 37 Język Polski 22 Chemia 18
  3 09:55-10:40 Matematyka 38 Chemia 24 Plastyka 20
  4 10:50-11:35 J. angielski (gr.1)/ J. niemiecki (gr.2) 4 21 J.niemiecki (gr.1)/ Język niemiecki (gr.2) 3 21 Informatyka 29
  5 11:45-12:30 Geografia 18 Matematyka 38 Język Polski 21
  6 12:50-13:35 W-F 39 W-F 28 Język angielski 24
  7 13:50-13:35 Godzina Wychowcza 36 Plastyka 20 Język niemiecki 21
  8 14:45-15:30 Religia 24        
  9              
  10              
                   
  CZWARTEK 1 08:00-08:45 J.niemiecki (gr.1)/ J.angielski (gr.2) 22 18 J.angielski (gr.2) 18 Matematyka 23
  2 08:55-09:40 Język Polski 22 Biologia 24 Fizyka 18
  3 09:55-10:40 Matematyka 38 Język Polski 36 Język Polski 22
  4 10:50-11:35 Fizyka 18 Matematyka 38 W-F 28
  5 11:45-12:30 Chemia 24 Muzyka 20 J.niemiecki 21
  6 12:50-13:35 W-F 28 Chemia 24 Biologia 23
  7 13:50-13:35 Historia 19 W-F 28 Godzina Wychowawcza 21
  8 14:45-15:30 Geografia 18 Religia 22    
  9              
  10              
                   
  PIĄTEK 1 08:00-08:45 J.angielski (gr.1) 3 Informatyka (gr.1) 29 Matematyka 23
  2 08:55-09:40 Biologia 24 W-F 28 Język Polski 38
  3 09:55-10:40 Matematyka 38 Religia 29 W-F 28
  4 10:50-11:35 W-F 28 Matematyka 38 J. angielski 21
  5 11:45-12:30 Język Polski 21 Język Polski 22 Geografia 18
  6 12:50-13:35 Muzyka 20 Fizyka 18 J.niemiecki 21
  7 13:50-13:35 Chemia 24 Geografia 19 Muzyka 36
  8 14:45-15:30 J.niemiecki (gr.2) 21 J.niemiecki (gr.2) 21 Religia 22
  9              
  10              

 

  6A sala 6B sala
  PONIEDZIAŁEK 1 08:00-08:45 język angielski (gr.1) 37 _______  
  2 08:55-09:40 Język Polski 22 Muzyka 20
  3 09:55-10:40 Język Polski 22 Matematyka 23
  4 10:50-11:35 Matematyka 23 W-F 28
  5 11:45-12:30 W-F 28 Język Polski 36
  6 12:50-13:35 Przyroda 21 Plastyka 20
  7 13:50-13:35 Religia 38 Przyroda 22
  8 14:45-15:30     Religia 23
  9          
  10          
               
  WTOREK 1 08:00-08:45 _______   _______  
  2 08:55-09:40 _______   J. niemiecki (gr. 1) 4
  3 09:55-10:40 J.angielski (gr.1) 24 Matematyka 23
  4 10:50-11:35 Matematyka 23 Język Polski 22
  5 11:45-12:30 Zaj. Komputerowe gr.1/ J. angielski (gr. 2) 29 3 W-F 28
  6 12:50-13:35 W-F 28 Godzina Wychowawcza 29
  7 13:50-14:35 Język Polski 21 Przyroda 24
  8 14:45-15:30 Zaj. Techniczne 21 Religia 24
  9          
  10          
               
  ŚRODA 1 08:00-08:45 J.angielski (gr.2) 22 Przyroda 24
  2 08:55-09:40 Przyroda 24 Matematyka 38
  3 09:55-10:40 W-F 28 Historia 19
  4 10:50-11:35 Muzyka 20 Język Polski 22
  5 11:45-12:30 Matematyka 23 Język Polski 22
  6 12:50-13:35 Język Polski 22 Zaj. Komputerowe (gr.1)/ J. niemiecki (gr. 2) 29 3
  7 13:50-13:35 Historia 19 J. niemiecki (gr.1) 23
  8 14:45-15:30        
  9          
  10          
               
  CZWARTEK 1 08:00-08:45 ______   ______  
  2 08:55-09:40 J.angielski (gr.2) 3 ______  
  3 09:55-10:40 Matematyka 23 J.niemiecki (gr.2) 4
  4 10:50-11:35 J.angielski (gr.1)/ Zaj.Komputerowe (gr.2) 3 29 J.niemiecki (gr.1)/ Zaj.Komputerowe (gr.2) 4 29
  5 11:45-12:30 W-F 39 Matematyka 23
  6 12:50-13:35 Język Polski 36 W-F 28
  7 13:50-13:35 Przyroda 23 Język Polski 36
  8 14:45-15:30 Godzina Wychowawcza 19 Zajęcia Techniczne 20
  9          
  10          
               
  PIĄTEK 1 08:00-08:45 Język Polski 38 J.niemiecki (gr. 2) 4
  2 08:55-09:40 Matematyka 22 Historia 20
  3 09:55-10:40 Plastyka 20 Język Polski 22
  4 10:50-11:35 Historia 19 Matematyka 23
  5 11:45-12:30 Religia 4 W-F 28
  6 12:50-13:35        
  7 13:50-13:35        
  8 14:45-15:30        
  9          
  10          

 

  5A sala 5B sala 5C
  PONIEDZIAŁEK 1 08:00-08:45 Biologia 24 ______   _______
  2 08:55-09:40 Matematyka 18 Technika 36 ______
  3 09:55-10:40 Technika 36 W-F 39 Religia
  4 10:50-11:35 j.angielski (gr.1)/ j. angielski (gr.2) 3 21 Język Polski 37 Informatyka (gr.1)/ j. angielski (gr. 2)
  5 11:45-12:30 Język polski 37 Matematyka 38 W-F
  6 12:50-13:35 Religia 38 J.niemiecki( gr. 1)/ informatyka (gr.2) 4 29 Język Polski
  7 13:50-13:35     J. niem. (gr. 2) 23 Historia
  8 14:45-15:30         Godzina Wychowawcza
  9            
  10            
                 
  WTOREK 1 08:00-08:45 _______   ______   ______
  2 08:55-09:40 J. angielski (gr.1) 24 Język Polski 37 W-F
  3 09:55-10:40 W-F 39 Matematyka 37 Historia
  4 10:50-11:35 Informatyka (gr. 1)/ J.angielski (gr. 2) 29 21 Geografia 24 J. angielski (gr.1)/ J. angielski (gr. 2)
  5 11:45-12:30 Matematyka 37 Historia 20 Język Polski
  6 12:50-13:35 Język polski 37 Religia 3 Matematyka
  7 13:50-14:35 Plastyka 20     Technika
  8 14:45-15:30          
  9            
  10            
                 
  ŚRODA 1 08:00-08:45 ______   _______   ______
  2 08:55-09:40 J.angielski (gr.1) 3 _______   Plastyka
  3 09:55-10:40 Język Polski 37 J. niemiecki (gr.1) 3 Geografia
  4 10:50-11:35 Historia 18 Język Polski 37 Matematyka
  5 11:45-12:30 W-F 28 Informatyka (gr.1)/ J.niemiecki (gr.2) 29 3 W-F
  6 12:50-13:35 Religia 36 Plastyka 20 Język Polski
  7 13:50-13:35     W-F 28  
  8 14:45-15:30     Religia 22  
  9            
  10            
                 
  CZWARTEK 1 08:00-08:45 ______   Historia 19 ______
  2 08:55-09:40 Muzyka 20 Matematyka 36 ______
  3 09:55-10:40 Matematyka 20 Język Polski 37 J.angielski (gr.1)
  4 10:50-11:35 Historia 19 Biologia 24 Muzyka
  5 11:45-12:30 Język Polski 37 W-F 28 Matematyka
  6 12:50-13:35 W-F 39 J.niemiecki (gr.1) 3 Język Polski
  7 13:50-13:35 J.angielski (gr.2) 37     J.angielski (gr.2)
  8 14:45-15:30          
  9            
  10            
                 
  PIĄTEK 1 08:00-08:45         Język Polski
  2 08:55-09:40 Informatyka (gr.2) 29 J.niemiecki (gr.2) 4 J.angielski (gr.1)/ Informatyka (gr.2)
  3 09:55-10:40 Matematyka 23 Muzyka 36 W-F
  4 10:50-11:35 Język Polski 37 Matematyka 20 Biologia
  5 11:45-12:30 W-F 28 Język Polski 37 Matematyka
  6 12:50-13:35 Geografia 19 W-F 28 Religia
  7 13:50-13:35 Godzina Wychowawcza 20 Godzina Wychowawcza 37  
  8 14:45-15:30          
  9            
  10