Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

10.09.2019

Zebrania z rodzicami

12.09.2019

Rada Pedagogiczna - zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego  na rok 2019/2020

do 27.09.2019

Spotkania IPET

14.10.2019

Święto Komisji Edukacji Narodowej

15.10.2019

Konsultacje z rodzicami

08.11.2019

Święto Niepodległości

12.11.2019

Zebrania z rodzicami

17.12.2019

Propozycje ocen śródrocznych oraz ocen z zachowania.                                                Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych  z przedmiotów nauczania  i  nagannej ocenie z zachowania – konsultacje

20.12.2019

Spotkania wigilijne klas

23-31.12.2019

Zimowa przerwa świąteczna

17.01.2020

Wystawienie ocen śródrocznych

23.01.2020

Rada Klasyfikacyjna

28.01.2020

Rada Plenarna

10-23.02.2020

FERIE ZIMOWE

24.03.2020

Zebrania z rodzicami

09-14.04.2020

Wiosenna Przerwa Świąteczna

21.04.2020

Egzamin Ósmoklasisty - język polski - godz. 09:00

22.04.2020

Egzamin Ósmoklasisty - matematyka- godz. 09:00

23.04.2020

Egzamin Ósmoklasisty - język obcy - godz. 09:00

15.05.2020

Propozycje ocen rocznych oraz ocen z zachowania.                                             Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych                                                             z przedmiotów nauczania i nagannej ocenie z zachowania

19.05.2020

Zebrania z rodzicami

01.06.2020

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty - język polski - godz. 09:00

02.06.2020

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty - język matematyka - godz. 09:00

03.06.2020

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty - język obcy - godz. 09:00

16.06.2020

Wystawienie ocen rocznych

22.06.2020

Rada Klasyfikacyjna

26.06.2020

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

30.06.2020

Rada Plenarna

27.06.20-31.08.20

FERIE LETNIE

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – dyżury nauczycieli

 

23.12.2019

poniedziałek

 

27.12.2019

piątek

 

30.12.2019

poniedziałek

 

31.12.2019

wtorek

 

             

09.04.2020

czwartek

 

10.04.2020

piątek

 

14.04.2020

wtorek

 

               

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12.06.2020

piątek po Bożym Ciele

21,22,23.04.2020

Egzamin Ósmoklasisty