Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców

usytuowana jest przy ul. Grodzkiej 23 na Starym Mieście.

Wkomponowana w soczysty pas zieleni w okolicy zabytkowego

 Zamku Książąt Pomorskich.

 

UCZNIOWIE SZKOŁY

·        320 uczniów, w tym 65 niepełnosprawnych

·        20 uczniów grupy „0”

·        17 oddziałów klas I - VI


Kadra nauczycielska spontaniczna w podejmowaniu inicjatyw, otwarta na nowości i  innowacje pedagogiczne.

Pracownicy administracji i obsługi w szczególny sposób zaangażowani w pracę i życie szkoły.

Atmosfera pracy oparta na wzajemnej życzliwości, zrozumieniu i  szacunku sprzyjająca swobodnemu i twórczemu działaniu. Dyrektorem szkoły jest mgr Joanna Połeć-Trusiuk


Wicedyrektorem mgr Urszula Michalec

 

Dzięki staraniom wszystkich pracowników, szkoła nieustannie otrzymuje wiele wyróżnień.

Certyfikaty :

„Zachodniopomorska Szkoła Jakości”

„Bezpieczna Szkoła”

„Szkoła bez przemocy”

Zachodniopomorski  Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

„Lider Integracji” – miano nadane w 2002 roku przez

Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej przy MEN w Warszawie.