OPŁATA ZA OBIADY DLA UCZNIÓW SP 63 Z OI

WRZESIEŃ 2019 R

Regulamin stołówki

na stronie internetowej szkoły – w zakładce "Rodzice"

 

03.09. – 30.09 - 20 DNI

                           84,00 (20 dni x 4,20 zł)

         

W CELU SPRAWDZENIA WIELKOŚCI OPŁAT NALEŻNYCH W OSTATNIM MIESIĄCU

ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 PROSZĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z INTENDENTEM

( stołówka szkolna - tel.91 433 29 24 w.201)

 

Płatności proszę dokonywać w nieprzekraczalnym terminie

w dniach od 3 do 5 września 2019 r.

 

NA KONTO BANKOWE

Bank PKO BP Oddział I Szczecin

Nr rachunku 92 1020 4795 0000 9402 0278 2837

Proszę zgłaszać wszelkie zmiany w zapisach dzieci na obiady.