W dniu 27 września 2019r. odbyły się w naszej szkole wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego, które poprzedziła kampania wyborcza. Uczniowie poszczególnych klas przygotowali plakaty i hasła z pomysłami, które wywieszono na korytarzu. W wyborach wzięli udział wszyscy obecni uczniowie klas I-III.

Wyniki

Przewodnicząca:

Daria Witkowska 1a

Zastępcy :

Filip Jędraszewski 3a

Mateusz Brząkała 2a

Gratulujemy i liczymy na owocną współpracę.

 

Elżbieta Makulus

Opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego

KONSULTACJE ORAZ ZEBRANIA Z RODZICAMI

2019/ 2020

 

10.09.2019

Zebrania z rodzicami

 

15.10.2019

Konsultacje z rodzicami

 

12.11.2019

Zebrania z rodzicami

 

17.12.2019

 

Konsultacje z rodzicami.

Propozycje ocen śródrocznych oraz ocen zachowania.    

Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych  z przedmiotów nauczania  i  nagannej ocenie z zachowania

 

24.03.2020

Zebrania z rodzicami

 

19.05.2020

Zebrania z rodzicami

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

10.09.2019

Zebrania z rodzicami

12.09.2019

Rada Pedagogiczna - zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego  na rok 2019/2020

do 27.09.2019

Spotkania IPET

14.10.2019

Święto Komisji Edukacji Narodowej

15.10.2019

Konsultacje z rodzicami

08.11.2019

Święto Niepodległości

12.11.2019

Zebrania z rodzicami

17.12.2019

Propozycje ocen śródrocznych oraz ocen z zachowania.                                                Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych  z przedmiotów nauczania  i  nagannej ocenie z zachowania – konsultacje

20.12.2019

Spotkania wigilijne klas

23-31.12.2019

Zimowa przerwa świąteczna

17.01.2020

Wystawienie ocen śródrocznych

23.01.2020

Rada Klasyfikacyjna

28.01.2020

Rada Plenarna

10-23.02.2020

FERIE ZIMOWE

24.03.2020

Zebrania z rodzicami

09-14.04.2020

Wiosenna Przerwa Świąteczna

21.04.2020

Egzamin Ósmoklasisty - język polski - godz. 09:00

22.04.2020

Egzamin Ósmoklasisty - matematyka- godz. 09:00

23.04.2020

Egzamin Ósmoklasisty - język obcy - godz. 09:00

15.05.2020

Propozycje ocen rocznych oraz ocen z zachowania.                                             Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych                                                             z przedmiotów nauczania i nagannej ocenie z zachowania

19.05.2020

Zebrania z rodzicami

01.06.2020

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty - język polski - godz. 09:00

02.06.2020

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty - język matematyka - godz. 09:00

03.06.2020

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty - język obcy - godz. 09:00

16.06.2020

Wystawienie ocen rocznych

22.06.2020

Rada Klasyfikacyjna

26.06.2020

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

30.06.2020

Rada Plenarna

27.06.20-31.08.20

FERIE LETNIE

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – dyżury nauczycieli

 

23.12.2019

poniedziałek

 

27.12.2019

piątek

 

30.12.2019

poniedziałek

 

31.12.2019

wtorek

 

             

09.04.2020

czwartek

 

10.04.2020

piątek

 

14.04.2020

wtorek

 

               

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12.06.2020

piątek po Bożym Ciele

21,22,23.04.2020

Egzamin Ósmoklasisty

 

 

 

 

Szczecin, 29.05.2018r.

Szkoła Podstawowa nr 63

Im. Zw. Zawodowych Marynarzy i Portowców

Grodzka 23

70-546 Szczecin

załączniki do regulaminu: Aneks 1 NNW Szkolne III 184, Aneks 1 Tabela Uszczerbku, NNW 1111 Szkolna KARTA, Obowiązek Informacyjny ADO, OŚWIADCZENIA GRUPOWE OWU ze składką , OWU NNW Szkolne III rodo

Szanowni Państwo,

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Szczecinie ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu placówek oświatowych.

 

Ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała lub śmiercią Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie obejmuje wypadki, jakim ubezpieczeni mogą ulec w czasie drogi do/z placówki oświatowej, podczas zajęć lekcyjnych, w życiu prywatnym.

 

Zalety:

 • szeroki zakres ubezpieczenia oraz możliwość dostosowania ochrony do potrzeb uczniów i preferencji placówki oświatowej;
 • wypłata świadczenia za każdy nieszczęśliwy wypadek, nawet jeżeli nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu;
 • pogryzienie przez psa i kota, użądlenie oraz zwrot kosztów operacji plastycznej w podstawowym zakresie ubezpieczenia;
 • możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla dyrektora placówki, nauczycieli oraz zatrudnionych pracowników.

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia:

 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru;
 • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienie psa lub kota oraz użądlenie;
 • jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu;
 • zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • zwrot kosztów korepetycji.

Ponadto zakres ubezpieczenia obejmuje nieszczęśliwe wypadki podczas uprawiania sportu pod warunkiem, że nie jest to uprawianie sportu w celach zarobkowych.

Za nieszczęśliwy wypadek uważamy również zawał serca i udar mózgu, usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa, utonięcie, atak epileptyczny oraz omdlenie.

 

ZAKRES PODSTAWOWY

SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA

Śmierć wskutek NW

30 000 zł

Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru

15 000 zł

(dodatkowa suma ubezpieczenia)

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW

15 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru

7 500 zł

(dodatkowa suma ubezpieczenia)

Jednorazowe świadczenie  z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, użądlenia

200 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu

225 zł

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW

6 000 zł

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW

400 zł

ZAKRES DODATKOWY

SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA

Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia

6 000 zł

Klauzula nr 2 –dzienne świadczenie szpitalne

35 zł/ dzień, limit 3 150 zł

Klauzula nr 5 – zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki

10 zł/ dzień, limit 1 800 zł

Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji

6 000 zł

Klauzula nr 7 - zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia, nabycia środków specjalnych     lub uszkodzenia sprzętu medycznego

 

6 000 zł

                 500 zł

 

Klauzula nr 10 - jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW

1 500 zł

Klauzula nr 15 - COMPENSA iMe - Ubezpieczenie

1 zgłoszenie

SKŁADKA  NNW ZA 1 OSOBĘ

36 zł

Klauzula nr 17 – odpowiedzialność cywilna personelu placówki oświatowej

Suma gwarancyjna 30 000 zł

bezskładkowo

 

Forma ubezpieczenia – imienna.

Termin płatności składki - do 31 października 2018r.

 

Zasady likwidacji szkód (szybka ścieżka likwidacji):

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku  podpisanego przez Ubezpieczonego (opiekuna prawnego) oraz dokumentacji medycznej  (systemem bez powoływania komisji lekarskiej). W uzasadnionych  przypadkach stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu może być ustalany na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza. Przyjęcie takiego rozwiązania wpływa korzystnie na szybkość procesu likwidacji. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie legitymacji placówki oświatowej.

Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać za pośrednictwem infolinii: 801 120 000 lub (+48) 22 501 60 00.  

Formy zgłoszenia szkody:

 • Pisemne za pośrednictwem poczty na adres: 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162
 • Osobiście w każdej placówce terenowej COMPENSY.

Druk zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie Compensa  - www.compensa.pl bądź w szkole.

 

Dodatkowe zniżki dla personelu, prawnych opiekunów dzieci oraz młodzieży.

ubezpieczeniu COMPESNA RODZINA – do 10%;

ubezpieczeniu COMPESNA MÓJ DOM – do 10%;

ubezpieczeniu COMPENA VOYAGE – do 10%;

 

Warunki ubezpieczenia:

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie szkolne III 184  zatwierdzone uchwałą Zarządu Compensa TU S.A. VIG nr 12/04/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku i mających zastosowanie do umów zawieranych od dnia 24 kwietnia 2018 roku.

Istnieje możliwość negocjacji sum oraz zakresu ubezpieczenia.

Oferta ważna do 31.09.2018r.

Z poważeniem

Teresa Duniec-Łuksza

Premium Ubezpieczenia

Tel. +48 603 939 172, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.