ZAJĘCIA  DODATKOWE  2018/2019

 

 

Lp

Nazwisko i imię

Nazwa zajęcia, dzień, klasa,  godzina, sala

Nazwa zajęcia, dzień, klasa, godzina, sala

1

POŁEĆ -TRUSIUK          Joanna

Dyżur dyrektora szkoły

czwartki, 1500 – 1600, gabinet dyrektora

 

2

MICHALEC                       Urszula

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. 8c    

poniedziałek, 8l., s. 37

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. 7c    

czwartek, 8l., s. 37

3

BINKIEWICZ – DARCZ Anna

Konsultacje przedmiotowe (przyroda i EDB)

piątek, 8l.

 

4

BUSA      

Sebastian

Wspomaganie procesu edukacyjnego EDB – kl. 8b

piątek, 7l., s. 21        

Zajęcia rewalidacyjne – kl.8b

wtorek, 2l., s.3

5

CIECHACKA

Daria

Wspomaganie procesu edukacyjnego klasa 5b- plastyka

środa, 6l.,

Wspomaganie procesu edukacyjnego klasa 5b- muzyka

piątek, 3l.,

6

DĄBROWSKA                    Bożena

Koło czytelniczo-teatralne

środa, 8l, biblioteka

Koło czytelniczo-teatralne

czwartek, 1400 – 1445, biblioteka

7

DRANKOWSKA                Małgorzata

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasa 6a

wtorek, 2l.

Indywidualna terapia pedagogiczna

wtorek, 7l

8

DROZDOWSKI                  Marek

SKS chłopcy  kl. V – VI

środa, 1530 - 1615

Konsultacje (zaliczenia)

piątek, 7l.

9

GARCZEWSKI                  Michał

SKS chłopcy kl. IV - VII

poniedziałek, 9l.,

SKS  kl. II - III

wtorek, 8l.,

10

GŁUCH

Magdalena

Wspomaganie procesu edukacyjnego– „0”

poniedziałek, wtorek, piątek – 830 – 900

 

11

GÓRKA                               Małgorzata

 

Wspomaganie procesu edukacyjnego kl. 2a                

Wspomaganie procesu edukacyjnego  kl. 2a                

12

HERDZIK                            Marzena

Wspomaganie procesu edukacyjnego – klasa 7b

wtorek, 7l. s. 18

Zajęcia rewalidacyjne

13

IWANOWSKA                    Dorota

Zajęcia wyrównawcze kl. 1b

środa, 5l., s. 32

Kącik kreatywności – klasa 1b

wtorek, 5l., s.32

14

JURA

Marlena

Pomoc indywidualna w odrabianiu zadań domowych

środa, 1400- 1500, świetlica nr 1

Pomoc indywidualna w odrabianiu zadań domowych

wtorek, piątek, 1645 (2x 15 min.), świetlica nr 1

15

KŁOS                                    Katarzyna

Wspomaganie procesu edukacyjnego muzyka kl. 5c

czwartek, 4l.,  s.20

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasa 4a

wtorek, 8l., s. 36

16

KOSOWSKA                       Justyna

SKKT,  środa, 1350 -1435

SKEM,  środa, 1435 – 1515

17

KRANZMANN – ŻELEPIEŃ Anna

Koło języka niemieckiego – klasy 5,6,7

środa, 1445 – 1530, s. 21

Zajęcia wyrównawcze/ konsultacje – klasy 5,6,7

środa,  1530 - 1615, s.21

18

KRUPA                                 Magdalena

Wspomaganie procesu edukacyjnego – klasa 4b

wtorek, 3l.

Wspomaganie procesu edukacyjnego – klasa 4b

środa, 3l.

19

KRUSZEWSKA                   Joanna

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki -6b - poniedziałek 800-845

8a1, 8b2 - piątek 800 – 845 – zaj. wyr. z mat./przyg. do testów

8a, 8b (dz) – środa, 8l. - zaj. wyr. z mat./przyg. do testów

Zajęcia wyrównawcze z matematyki - 6a - środa 800 - 845                                           

8a2, 8b1 - czwartek 800 – 845 - zaj. wyr. z mat./przyg. do testów

20

KUBIŃSKA

Jolanta

Koło matematyczne klas 3

wtorek, 6l., s.31

Zajęcia wyrównawcze

wtorek, 5l., s.33

21

KULBACKA                        Maria

Koło plastyczne

poniedziałek, 8l., s. 20

 

22

KUŹMIŃSKA                       Aneta

Wspomaganie procesu edukacyjnego – klasa 8a

środa, 3l.,

Wspomaganie procesu edukacyjnego – klasa 8a

środa, 3l.,

23

LISOWSKA

Ernestyna

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego – kl. 6a, 6b –                                         środa, 1445 – 1530, s.22                   

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego kl. 8 – co 2 tygodnie

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – co 2 tygodnie

środa, 1530 - 1615

24

ŁYCZEK                               Natalia

Praca z uczniem z trudnościami – kl. 5a,5c,6a

środa, 8l., s.3

Praca z uczniem zdolnym kl.3a

środa, 6l., s.4

25

MAKULUS

Elżbieta

Wspomaganie procesu edukacyjnego – klasa 1b

poniedziałek, 5l., s. 32,  wtorek, 6l., s. 32

Kącik kreatywności

wtorek , 5l., s. 32

26

MOLSKI                                Sebastian

Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty

piątek, 1530 - 1700,  s. 21, co 2 tygodnie

Euroklasa

Czwartek, 1350 - 1435

27

NOWAKOWSKA                 Eliza

Chór szkolny  kl. IV - VII

czwartek, 7l., s. 20

Zespół wokalno – instrumentalny, kl. IV - VII

czwartek, 8l., s. 20

28

PIŁAT                                   Arkadiusz

Zajęcia wyrównawcze kl. 4, 5, 6a, 6c, 7b, 7c

poniedziałek, 8l., s. 19

Zajęcia wyrównawcze  kl. 6b, 7a

wtorek, 8l., s. 19

29

PISAŃSKA                           Joanna

Zajęcia dodatkowe z geografii

piątek, 8l., s. 18

Zajęcia dodatkowe z geografii

czwartek, 9l., s. 18

30

PULWER                             Sylwia

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

5c - środa, 1l., s. 38, 4a piątek, 1l., s. 24

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

7ab poniedziałek, 1l, s.4 – co 2 tygodnie

Koło matematyczne - s.4 – co 2 tygodnie

31

RUSINIAK                            Wioletta

Konsultacje klasy 7a,b,c,

poniedziałek, 9l, s.24

Konsultacje klasy 8a,b,c

piątek, 9l., s.24

32

RUTKOWSKI

Jakub

Zajęcia wyrównawcze z historii – klasy 4b,c oraz 5a, b, c

poniedziałek, 9l  s.36

Zajęcia wyrównawcze WOS dla klas 8a,b,c,

wtorek, 9l  s.19

33

SALITRA 

 Beata

SKKT,  środa, 13.50-14.35

SKEM,  środa, 14.35-15.15

34

SAUTER-NOWACKA  Anna

Wspomaganie procesu edukacyjnego kl. 7a

środa, 4l.,

Wspomaganie procesu edukacyjnego kl. 7a

piątek, 2l.

35

SIDOROWICZ                     Aleksandra

Zajęcia wyrównawcze oraz przygotowujące uczniów do konkursów z przyrody i biologii

wtorek, 1430 – 1600

Zajęcia wyrównawcze z biologii i przyrody

piątek, 8l , s. 38

36

SKROBANIA Mariola

Zajęcia przygotowujące kl. 8c do egzaminu ósmoklasisty

środa,  800-845,  s. 4

Koło teatralne – wtorek, 1445 - 1530

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego – piątek, 1445 – 1530, s.37

37

SPYCHALSKA                     Jolanta

Zajęcia wyrównawcze kl. 2a

czwartek, 5l., s. 34

„Tańcowała igła z nitką” – koło prac technicznych- poniedziałek, 6l., s. 34

38

STOLARCZYK-GOŁĘBIEWSKA  E.

Zajęcia logopedyczne  1b

 poniedziałek, 1445 - 1515; wtorek, 1415 – 1445,  s. 30

Zajęcia logopedyczne  0a

piątek 1030 – 1130,  s.30

39

STRECKER                          Beata

Zajęcia wyrównawcze w klasie 1a

poniedziałek, 5l., s. 33

Koło plastyczne- klas 1

czwartek, 6l., s.33

40

STYGAR

Ewa

Zajęcia wyrównawcze z matematyki – kl. 4b,c

wtorek, 8l., s.23

Zajęcia wyrównawcze z matematyki – kl. 5a,b

wtorek, 9l., s.23

41

SYCZEWSKA

Andżelika

Koło techniczne

Wtorek, 1625 - 1710,  s., 29

 

42

SZTOLCMAN                       Anna

Wspomaganie procesu edukacyjnego w klasie 1a

środa 3l. , s. 33

Wspomaganie procesu edukacyjnego w klasie 1a

czwartek, 5l., s. 33

43

TOMCZAK                           Olga

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty klasa 8b dziewczęta

wtorek, 1l.,

 Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty klasa 8b chłopcy

wtorek, 8l.

44

TWARDY                              Paweł

Zajęcia wyrównawcze z  j. angielskiego -kl. 8a i 8c,                      czwartek, 1435 - 1620

zajęcia przygotowujące do egzaminu czwartek, 1435 - 1620

45

WITKOWSKA

Iwona

Pomoc indywidualna w odrabianiu zadań domowych

czwartek, 1400-1500, świetlica nr 1

Pomoc indywidualna w odrabianiu zadań domowych

poniedziałek, środa 1645 (2x 15min.), świetlica nr 1

46

WÓJCICKA                          Izabela

Wspomaganie procesu edukacyjnego w klasie 6b

piątek, 2l.,

Wspomaganie procesu edukacyjnego w klasie 6b

piątek, 5l.,

47

ZAJĄCZKOWSKA             Katarzyna

Zajęcia wyrównawcze z informatyki.

wtorek, 8l., s. 29

Koło informatyczne.

wtorek, 9l., s.29

48

ZARZYCKA                          Dorota

SKS dziewczynki, kl. IV - VIII

wtorek, 9l., s. gimnastyczna

Wspomaganie procesu edukacyjnego w kl. 5a

wtorek, 7l., s. 20

49

ZIĘBA

Paulina

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego kl. IV

środa, 1445 – 1530, s.3

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego kl. VII

środa, 1545 – 1630, s.3