RADA  RODZICÓW                                 

 

przewodniczący        :  Marzena Mila - Kortas 

zastępca                  :  Aleksander Szcześniak 

skarbnik                  :  Janusz Nerkowski