Podręczniki  kl. I - IIIrok szk. 2018/2019

Lp

Klasa

Nazwa

Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Nauczyciele

 

1

 

 

Klasa I

/dotacja/

 

 

„NOWI TROPICIELE kl. I” –box,

E. Burakowska

A. Banasiak

A. Burdzińska, …..

WSiP

815/1/2017

 

2

„Gold Sparks dla klasy I”

podręcznik i materiały ćwiczeniowe

M. Szpotowicz

M. Szulc-Kurpaska

Oxford University Press

783/1/2017

 

 

 

3

Klasa I

/we własnym zakresie/

„Żyjemy w Bożym świecie. Podręcznik do nauki religii do klasy 1”

ks. K. Melnicki

E. Kondrak

Wydawnictwo Jedność Kielce

AZ-11-01/12-KI-1/12

 

 

4

 

Klasa II

/dotacja/

 

 

„NOWI TROPICIELE” - box

 

 

M. Kozubska

E. Krawczyk

L. Zastąpiło

WSiP

 

 

Wyd. Szkolne PWN

 

815/2/2018

 

 

789/2/2018

 

 

5

„ABC Deutschneu. Podręcznik do języka niemieckiego dla kl. 2”  + ćwiczenia

 

7

Klasa II

/we własnym zakresie/

„Idziemy do Jezusa. Podręcznik do nauki religii do kl. 2”

ks. K. Melnicki

E. Kondrak

Wydawnictwo Jedność Kielce

AZ-12-01/12-KI-3/12

 

 

 

8

Klasa III

/dotacja/

Edukacja wczesnoszkolna kl III – podręcznik ministerialny

 

 

 

WSiP

 

 

 

9

 

„Ćwiczenia z pomysłem. Ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej do kl. 3”

10

Klasa 3

/dotacja/

„SUPER SPARKS 3. Podręcznik do języka angielskiego do klasy 3” + ćwiczenia

M. Szpotowicz

M. Szulc-Kurpaska

P.A.Davies, C.Graham

Oxford University Press

638/3/2014/2015

 

 

12

Klasa III

/we własnym zakresie/

„Jezus jest z nami. Podręcznik do nauki religii w klasie 3” + ćwiczenia

ks. J. Czerkawski

E. Kondrak

Wydawnictwo Jedność Kielce

AZ-13-01/12-KI-4/13

 

 

 

              Podręczniki  kl. IVrok szk. 2018/2019

Lp

Przedmiot

Nazwa

Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Nauczyciele

1

Język polski

 

/dotacja/

„Jutro pójdę w świat. Język polski dla klasy 4” – podręcznik + ćwiczenia

H. Dobrowolska

M. Dobrowolska

WSiP

868/1/2017

 

2

Matematyka

/dotacja/

„Matematyka wokół nas. Podręcznik dla kl. 4” + ćwiczenia

H. Lewicka

M. Kowalczyk

WSiP

787/1/2017

 

3

J. niemiecki  kl. 4c

/dotacja/

„Wir smart 1. Podręcznik”

Giorgio Motta

LektorKlett

827/1/2017

 

4

J. angielski

kl. 4a, 4b

/dotacja/

„STEPS PLUS 1. Podręcznik dla kl. 4”                         + ćwiczenia

S. Wheeldon

T. Falla

P.A. Davies

P. Shipton

Oxford University Press

800/1/2017

 

5

Historia

/dotacja/

„Wczoraj i dziś. Klasa 4. Podręcznik do historii dla kl. 4”+ ćwiczenia

B. Olszewska

W. Surdyk-Fertsch

G. Wojciechowski

Nowa Era

877/1/2017

 

6

Przyroda

 

/dotacja/

„Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy 4”+ ćwiczenia

M. Marko-Worłowska

F. Szlajfer

J. Stawarz

Nowa Era

863/2017

 

7

Plastyka

/dotacja/

„Plastyka. Podręcznik do klasy 4”

St. Stopczyk

B. Neubart

WSiP

779/1/2017

 

8

Muzyka

/dotacja/

„Klucz do muzyki. Podręcznik do klasy 4”

K. Jakóbczak-Drążek

A. Sołtysik

U. Smoczyńska

WSiP

858/1/2017

 

9

Technika

/dotacja/

„Technika na co dzień. Podręcznik”

E. Bubak

E. Królicka

M. Duda

WSiP

850/2/2017

 

10

Technika

/dotacja/

„Karta rowerowa. Bądź bezpieczny na drodze. Podręcznik do techniki”

B. Bogacka-Osińska

D. Łazuchiewicz

WSiP

850/1/2017

 

11

Religia

/we własnym zakresie/

„Klasa IV SP. Miejsce pełne BOGActw – podręcznik do religii” + ćwiczenia

ks. dr K. Mielnicki

E. Kondrak

B. Nosek

Wydawnictwo Jedność   Kielce

AZ-21-02/12-KI-1/12

 

 

              Podręczniki  kl. Vrok szk. 2018/2019

Lp

Przedmiot

Nazwa

Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Nauczyciele

1

Język polski

 

/dotacja/

„Jutro pójdę w świat. Język polski do kl. 5” podręcznik + ćwiczenia

H. Dobrowolska

M. Dobrowolska

WSiP

868/2/2018

 

2

Matematyka

/dotacja/

„Matematyka wokół nas. Podręcznik do kl. 5”+ ćwiczenia

H. Lewicka

M. Kowalczyk

WSiP

787/2/2018

 

3

J. niemiecki

kl. 5b

/dotacja/

„Wir smart 2. Podręcznik do kl. 5”

+ ćwiczenia

 

Giorgio Motta

LektorKlett

827/2/2018

 

4

J. angielski

kl. 5a, 5c

/dotacja/

„STEPS PLUS. Podręcznik do klasy 5”

+ ćwiczenia

S. Wheldon

T. Falla

P. A. Davis

P. Shipton

Oxford University Press

800/2/2017

 

5

Historia

/dotacja/

„Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla kl. 5”  + ćwiczenia

G. Wojciechowski

Nowa Era

877/2/2018

 

6

Biologia

/dotacja/

„Puls życia. Podręcznik do biologii do kl. 5”  + ćwiczenia

M. Sęktas

J. Stawarz

Nowa Era

844/1/2018

 

7

Geografia

/dotacja/

„Planeta nowa. Podręcznik do geografii dla kl. 5”    +  ćwiczenia

F. Szlajfer, R. Malarz

T. Rachwał

Z. Zaniewicz

Nowa Era

906/1/2018

 

8

Muzyka

/dotacja/

„Klucz do muzyki. Podręcznik do muzyki dla kl. 5”

 

U. Smoczyńska

K. Jakóbczak-Drążek

A. Sołtysiak

WSiP

858/2/2018

 

9

Plastyka

/dotacja/

„Plastyka. Podręcznik do kl. 5”

 

S.K. Stopczyk

B. Neubart

J. Chałaścińska

K. Janus-Borkowska

WSiP

779/2/2018

 

10

Technika -kontynuacja podr.  z kl. 4 /dotacja/

„Technika na co dzień. Podręcznik”

E. Bubak

E. Królicka

M. Duda

WSiP

850/2/2017

 

12

Informatyka

/dotacja/

„Informatyka. Podręcznik do kl. 5”

W. Jochemczyk

I. Krajewska-Kranas

W. Kranas,                        A. Samulska,

M. Wyczółkowski

WSiP

807/2/2018

 

13

Religia

/we własnym zakresie/

„Religia klasa V SP. Spotkania uBOGAcające – podręcznik do religii” + ćwiczenia

ks. dr K. Mielnicki

E. Kondrak

E. Parszewska

Wydawnictwo Jedność   Kielce

AZ-22-02/12-KI-1/13

 

 

 

+              Podręczniki  kl. VIrok szk. 2018/2019

 

Lp

Przedmiot

Nazwa

Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Nauczyciele

1

Język polski

/dotacja/

„Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Klasa 6”

E. Horwath

A. Żegleń

WSiP

551/5/2014/2016

 

2

Język polski

/dotacja/

„Słowa z uśmiechem. Nauka o języku                   i ortografia. Klasa 6”

E. Horwath

WSiP

551/6,7/2014/2016

 

3

Matematyka

/dotacja/

„Matematyka wokół nas. Podręcznik dla kl. 6” + ćwiczenia

H. Lewicka

M. Kowalczyk

WSiP

275/3/2014/z1/2016

 

4

J. niemiecki

6b

/dotacja/

„Ich unddu. Podręcznik do klasy 6”

+ ćwiczenia

E. Krawczyk

M. Kozubska

L. Zastąpiło

Wydawnictwo SzkolnePWN Sp. z o.o.

383/3/2012/2017

 

5

J.angielski 6a

/dotacja/

„STEPS FORWARD 3. Podręcznik do kl. VI”    + ćwiczenia

S. Wheeldon

T. Falla

P. A. Davies

P. Shipton

Oxford University Press

741/3/2015

 

6

Historia

/dotacja/

„Wczoraj i dziś. Klasa 6. Podręcznik do historii i społeczeństwa do kl. 6”   + ćwiczenia

G. Wojciechowski

Nowa Era

443/3/2014/2015

 

7

Przyroda

 

/dotacja/

„Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy 6”     + ćwiczenia

J. Stawarz

F. Szlajfer

H. Kowalczyk

Nowa Era

399/3/2014/2015

 

8

Muzyka

/dotacja/

„Klucz do muzyki. Podręcznik do klasy 6”

U. Smoczyńska

K. Jakóbczak-Drążek

A. Sołtysik

WSiP

406/3/2014/2015

 

9

Zajęcia techniczne

/dotacja/

„Technika na co dzień. Podręcznik.                   Klasa 6”

E. Bubak

E. Królicka

M. Duda

WSiP

496/2,3/2012/2015

 

10

Religia

/we własnym zakresie/

„Klasa VI SP. Tajemnice BOGAtego życia-podręcznik do religii” + ćwiczenia

ks. dr K. Mielnicki

E. Kondrak

E. Parszewska

Wydawnictwo Jedność

Kielce

AZ-23-02/12-KI-3/14

 

 

Podręczniki  kl.VIIrok szk. 2018/2019

Lp

Przedmiot

Nazwa

Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Nauczyciele

1

Język polski

 

/dotacja/

„Myśli i słowa. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7”  + ćwiczenia

E. Nowak, J. Gaweł

WSiP

895/1/2017

 

2

Matematyka

/dotacja/

„Matematyka wokół nas. Podręcznik do klasy 7” + ćwiczenia

E. Kokiernak-Jurkiewicz

M Wójcicka

A.Drążek, E.Duvnjak

WSiP

787/4/2017

 

3

J. niemiecki 

I język

/dotacja/

„Magnet smart 2. Podręcznik do klasy 7”

+ ćwiczenia

Giorgio Motta

LektorKlett

817/2/2017

 

4

J. angielski

II język

/dotacja/

„Interface 1” + ćwiczenia

Emma Heyderman

Fiona Mauchline

Patrick Howarth

Patricia Reilly

Macmillan

materiał edukacyjny wieloletni

 

5

Historia

/dotacja/

„Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii do klasy 7” + ćwiczenia

J. Kłaczkow

A. Łaszkiewicz

St. Roszak

Nowa Era

877/4/2017

 

6

Biologia

/dotacja/

„Puls życia. Podręcznik do biologii do klasy 7” + ćwiczenia

M. Jefimow

Nowa Era

844/4/2017

 

7

Fizyka

/dotacja/

„Świat fizyki. Podręcznik do klasy 7”                      

B. Sagnowska

WSiP

821/1/2017

 

8

Chemia

/dotacja/

„Świat chemii. Podręcznik do klasy 7”      

A.Warchoł,A Danel

D. Lewandowska

M. Karelus

W. Tejchman

WSiP

834/1/2017

 

9

Geografia

/dotacja/

„Planeta Nowa. Podręcznik do geografii do klasy 7”

R.Malarz

M.Szubert

Nowa Era

906/3/2017

 

10

Plastyka

/dotacja/

„Plastyka. Podręcznik do klasy 7”

St. Stopczyk

B. Neubart

J. Chałaścińska

WSiP

779/1/2017

 

11

Muzyka

/dotacja/

„Klucz do muzyki. Podręcznik do muzyki do klasy 7”

U. Smoczyńska

K. Jakóbczak-Drążek

A Sołtysik

WSiP

858/4/2017

 

12

Informatyka

/dotacja/

„Informatyka. Podręcznik do klasy 7”

W. Jochemczyk

I. Krajewska-Kranas

W. Kranas

M. Wyczółkowski

WSiP

807/4/2017

 

13

Religia

/we własnym zakresie/

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa. Podręcznik do nauki religiikl . 7”

ks. K. Melnicki

E. Kondrak

E. Parszewska

Wydawnictwo Jedność Kielce

AZ-31-01/13-KI-3/13

 

 

Podręczniki  kl.VIIIrok szk. 2018/2019

Lp

Przedmiot

Nazwa

Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Nauczyciele

1

Język polski

 

/dotacja/

„Myśli i słowa. Podręcznik do j. polskiego dla kl. 8”

„Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń dla kl. 8”

E. Nowak,

J. Gaweł,

 

Z. Czarniecka-

    Rodnik

WSiP

895/2/2018

 

2

Matematyka

/dotacja/

„Matematyka wokół nas. Podręcznik do klasy 8”   +   ćwiczenia

A. Drążek, E. Duvnjak

E. Kokierniak-

    Jurkiewicz

WSiP

787/5/2018

 

3

J. niemiecki 

I język

/dotacja/

‘MAGNET SMART 3”

podręcznik + ćwiczenia

Giorgio Motta

LektorKlett

817/3/2018

 

4

J. angielski

II język

/dotacja/

„INTERFACE 1”   -  ten  sam co w kl.7

+  ćwiczenia

Emma Heyderman

Fiona Mauchline

Patrick Howarth

Patricia Reilly

Macmillan

materiał edukacyjny wieloletni

 

5

Historia

/dotacja/

„Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii do kl. 8”            +  ćwiczenia

R. Śniegocki

A. Zielińska

Nowa Era

877/5/2018

 

6

WOS

/dotacja/

 

„Dziś i jutro. Podręcznik do kl. 8”

I. Janicka,                     A. Janicki,

A. Kucia-Maćkowska,                   T. Maćkowski

Nowa Era

874/2017

 

7

Biologia

/dotacja/

„Puls życia. Podręcznik do biologii do kl. 8”

 

„Zeszyt ćwiczeń do kl. 8”    

B. Sagin

A. Boczarowski

M. Sęktas

 

J. Haleczek

B. Januszkowska

Nowa Era

 

 

 

Nowa Era

 

 

844/3/2018

 

8

Fizyka

/dotacja/

„Świat fizyki. Podręcznik do kl. 8”

 

 

M. Rozenbajgier

R. Rozenbajgier

D. Szot-Gawlik

M. Godlewska

WSiP

821/2/2018

 

9

Chemia

/dotacja/

„Świat chemii. Podręcznik do kl. 8”

 

A. Warchoł

A. Danel

D. Lewandowska

M. Karelus

W. Tejchman

 

WSiP

834/2/2018

 

10

Geografia

/dotacja/

„Planeta Nowa. Podręcznik do kl. 8”

 

T. Rachwał

D. Szczypiński

Nowa Era

906/4/2018

 

11

Informatyka

/dotacja/

„Informatyka. Podręcznik do kl. 8”

 

W. Jochemczyk

I. Krajewska-

Kranas

W. Kranas

M. Wyczółkowski

WSiP

807/5/2018

 

12

Edukacja dla bezpieczeństwa

/dotacja/

„Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik do klasy”

B. Breitkopf

D. Czyżów

WSiP

923/2018

 

13

Religia

/we własnym zakresie/

„Klasa VIII SP. Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi – podręcznik do religii”

ks. dr K. Mielnicki

E. Kondrak

E. Parszewska

Wydawnictwo Jedność  Kielce

AZ-32-01/13-KI-4/14