Lp.

Wydarzenie

Termin

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

03.09.2018

2

Zebrania z rodzicami     

 

11.09.2018

3

Konsultacje

16.10.2018

4

Zebrania z rodzicami    

13.11.2018

5

Konsultacje

18.12.2018

 

6

Propozycje ocen semestralnych. Powiadomienie              o grożących ocenach niedostatecznych z przedmiotów nauczania i nagannej ocenie zachowania

 

21.12.2018

7

Zimowa przerwa świąteczna

24 – 31.12.2018

8

Wystawienie ocen semestralnych

  15.01.2019

9

Rada klasyfikacyjna

22.01.2019

10

Rada plenarna

23.01.2019

11

Zebrania z rodzicami   /wywiadówki za I semestr/

 

24.01.2019

12

Ferie zimowe

28.01. – 10.02.2019

13

Konsultacje

26.02.2019

14

Zebrania z rodzicami

19.03.2019

 

15

 

Egzamin ósmoklasisty

        15.04.2019 /j. polski/

        16.04.2019 /matematyka/

        17.04.2019 /j. obcy/

18

Konsultacje

16.04.2018

17

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04. – 23.04.2019

 

18

Propozycje ocen rocznych. Informacja o grożących ocenach niedostatecznych z przedmiotów nauczania                  i nagannej ocenie zachowania.

 

 

13.05.2019

19

Zebrania z rodzicami

14.05.2019

20

Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty

3, 4, 5.06.2019

21

Wystawienie ocen rocznych

 

06.06.2019

22

Konsultacje

11.06.2019

23

 

Rada klasyfikacyjna

 

13.06.2019

24

Zakończenie roku szkolnego

21.06.2019

25

 

Rada plenarna

 

25.06.2019

26

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.11.2018

24, 27, 28, 31.12.2018

18, 19, 23.04.2019

02.05.2019

egzamin ósmoklasisty ?

 

TERMINARZ  –  rok szkolny 2018/2019